ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

HOP ON HOP OFF FESTIVAL BREDA 2024

 Aanmelding geschiedt door middel van het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen. De aanmelding moet voor 31 december 2023 bij ons binnen zijn. Na beoordeling van uw aanmelding krijgt u voor uiterlijk 15 januari 2024 een definitieve toewijzing. Daarna ontvangt u de factuur.

 De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt op rekeningnummer NL69 RABO 0314 8265 72 ten name van Organisatiebureau HOP B.V. onder vermelding uw (bedrijfs)naam en factuurnummer. Na ontvangst van het stageld is de toewijzing definitief. Wanneer de betaling niet binnen 14 dagen geschied, heeft de organisatie het recht op uw gereserveerde plek aan een andere deelnemer toe te wijzen.

 Annuleringen en wijzigingen dienen uitsluitend per e-mail te gebeuren, aan de organisatie via: info@hoponhopofffestival.com

 Bij annulering van uw deelname tot 6 weken voor aanvang van Hop On Hop Off Festival berekenen wij de helft van de deelnamekosten. Dit in verband met algemene organisatiekosten, administratie, reservering van de plaats en kosten voor promotionele activiteiten.

 Wanneer u 6 weken voor Hop On Hop Off Festival of later annuleert of indien u zonder annulering niet op Hop On Hop Off Festival komt, heeft u geen recht op teruggave van het reeds betaalde deelnamegeld.

 Indien Hop On Hop Off Festival geen doorgang kan vinden, door oorzaken die verwijtbaar zijn aan de organisatie, krijgt u uw stageld retour (binnen twee maanden na de datum waarop het evenement plaats zou vinden). De organisatie is echter niet aansprakelijk voor de door u gemaakte kosten en verliezen als gevolg van het niet doorgaan van de Hop On Hop Off Festival. U maakt hier achteraf ook geen aanspraak op, wanneer u akkoord bent gegaan met deze voorwaarden.

 De organisatie heeft het recht andere producten dan opgegeven op het deelnameformulier te weigeren of te verwijderen, dit geldt ook voor niet afgesproken diensten. Tenzij dit is overlegd en akkoord bevonden door de organisatie.

 Het glas waarmee er gewerkt wordt heeft een tapmaat van 15cl. De breekmunten hebben een waarde van € 3,- per munt. De munten worden vanuit kassa’s op het festivalterrein verkocht. Op vooraf vastgestelde tijden kunnen de munten worden ingeleverd. De organisatie telt in het bijzijn van de deelnemer het aantal ingeleverde munten. Beide partijen (de organisatie en de deelnemer) tekenen voor het aantal munten. De organisatie zal per bank uitkeren. Binnen 5 werkdagen na het festival ontvangt u de factuur en wordt het totaal bedrag op het door u aangegeven rekening nummer gestort.

 Afdracht bedraagt 17,5% van de waarde van de bij de organisatie ingeleverde munten . Afdracht is belast met 21% btw. Rekenvoorbeeld: 400 munten a € 3,- is €1200,- ingeleverde munten. 17,5% afdracht is €210,- excl. btw is €254,10 incl. btw. U ontvangt dan €945,90. Voor de afdracht ontvangt u een factuur, zodat de btw weer te verreken is voor u.

 Huurders van de standplaats zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hen ingebrachte goederen en artikelen. Deelname aan Hop On Hop Off Festival is geheel voor uw eigen risico. De organisatie aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid. U dient zelf uw goederen voldoende te verzekeren.

 Elke aanbieder is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen aan de standplaats, van welke aard dan ook, door of vanwege de aanbieder veroorzaakt tijdens de duur van Hop On Hop Off Festival en gedurende de op- en afbouw periode.

 U dient zelf uw afval te verwijderen. Afvoeren naar de beschikbaar gestelde container.

 Vooraf kunnen er geen standplaatsen gereserveerd worden. Alle standplaatsen zijn uniek en deelnemers krijgen uiterlijk twee weken voor aanvang van Hop On Hop Off Festival een standplaats toegewezen door de organisatie.

 Huurders van een standplaats zijn verplicht tijdens de openingstijden van Hop On Hop Off Festival aanwezig te zijn en hun producten aan te bieden, verkoop na sluitingstijd is niet toegestaan de van rechtswege opgelegde sancties zullen worden verhaald op u als standhouder.

 Naast de bovenstaande Algemene Voorwaarden van het Hop On Hop Off Festival zijn ook de Algemene Voorwaarden van Organisatiebureau HOP van toepassing.

 Voor inlichtingen of vragen kunt u contact opnemen met de organisatie.

Hop On Hop Off Festival Breda 2024 is een productie van:

Organisatiebureau HOP B.V.
Kapelstraat 109
4817 NX Breda
076-8200206
info@hoponhopofffestival.com
www.hoponhopofffestival.com
KVK  67419259
BTW  NL856979478B01
IBAN  NL69 RABO 0314 8265 72